Blue                      Green                    Red                  Yellow

Chief Captain                     Ritik Jain                       Prateek Isarani             Umang Chaturvedi      Siddharth Singh Solanki

Sports Captain                   Aman Sharma                  Sahil Bundela             Anup Joseph                 Sarthak Singh
 
Cultural Captain                Palash Upadhayay            Ashutosh Panchal      Arpit Gupta                 Karan Karamchandani

Literary captain                Taha Munshi                    Palash Gupta                Nikhil Roy                Shubh Kumar 

Dy. Sports Captain           Devashish Band                 Sarosh Mirza             Nelson Dias                 Vinayak Bansal

Dy. Cultural Secretary      Ritk Dubey                        Kelvin Gajjar             Rudraksh Tripathi        Divyansh Lahiri
  
Dy. Litereary Secretary   Karan Shamra                    Hamza Nadim            Pranav Palsikar           Akshat Vigayvargiya 

Copyright 2009. Saintpaulindore.com all right reserved.
Developed by : Soft Voice Services

STUDENT'S COUNCIL 2016 - 17

Head Boy   -  Hussain Shamshi
Home Page        |         About us         |          Admission         |          Management         |        Facilities        |          ICSA        |        Contact Us        |         Site Map
Home      |   Inquiry      |